...Informasi Macet Terdepan...

Info Macet
Jl. Hayam Wuruk

2009-02-16 08:28:22

Oleh: putric
Keadaan: ramai lancar

Sebab: lainnya

Keterangan: Harmoni ke arah kota dan arah sebaliknya ramai lancar.

Alternatif: