...Informasi Macet Terdepan...

Info Macet
Jl. Medan Merdeka Barat

2009-02-13 10:22:40

Oleh: putric
Keadaan: ramai lancar

Sebab: lainnya

Keterangan: Arah monas-thamrin ramai lancar hanya tersendat di lampu merah. Arah sebaliknya lenggang.

Alternatif: